• Stacks Image 295
    Beëdigde vertalingen in alle taalcombinaties Russisch, Engels, Nederlands en Wit-Russisch
  • Stacks Image 296
    Beëdigde vertalingen kunnen worden voorzien van apostille of legalisatie

Beëdigd vertalen
Als beëdigd vertaler in de taalcombinaties Engels <> Russisch, Nederlands <> Russisch, Engels <> Nederlands, Engels <> Wit-Russisch en Nederlands <> Wit-Russisch draag ik zorg voor beëdigde vertalingen van officiële documenten. Zowel brondocumenten als vertalingen kunnen voor gebruik in Nederland of het buitenland desgewenst voorzien worden van een apostille of legalisatie.

Zakelijk segment
Met universitaire vakexpertise in economie, rechten, overheden en internationale organisaties ben ik in staat ook aan de meest veeleisende opdrachten voor adviseurs, bedrijven, organisaties en overheden invulling te geven. Dankzij het gebruik van de vertaalgeheugens MemoQ en Trados, programma’s voor tekstherkenning en Autocad kunnen ook grootschalige, complexe projecten snel uitgevoerd worden.

Voorbeelden: bankverklaringen, contracten, inschrijvingen Kamer van Koophandel en Kadaster, jaarverslagen, juridische processtukken, notariële akten (akte van aandelenoverdracht, akte van hypotheek, akte van levering, akte van oprichting, machtigingen), technische documentatie, tenders, wetgeving en woonplaatsverklaringen.

Particulieren
Diverse buitenlandse instanties (waaronder ambassades) en Nederlandse organisaties (o.a. gemeenten, de Immigratie en Naturalisatie Dienst (IND), ministeries en notarissen) eisen vaak dat officiële stukken van beëdigde vertalingen worden voorzien. Ik ben door de rechtbank beëdigd en geregistreerd in het Register Beëdigde Tolken en Vertalers onder WBTV-nummer 1909. Daarmee ben ik bevoegd beëdigde vertalingen te leveren in alle taalcombinaties Engels, Nederlands, Russisch en Wit-Russisch.

Daarnaast kan ik u adviseren over de voor beëdigde vertalingen geldende procedures om u tijd, moeite en kosten te besparen. In Nederland volstaat het in de regel dat het brondocument voorzien is van een apostille en de vertaling van een verklaring van de beëdigd vertaler. De meeste instanties hebben immers toegang tot het register en kunnen de inschrijving controleren. Voor gebruik in het buitenland kan het noodzakelijk zijn de beëdigde vertaling te laten voorzien van een apostille door de rechtbank of een legalisatie door het Ministerie van Buitenlandse Zaken, om zo de echtheid van de handtekening van de vertaler te verifiëren. Indien gewenst zorg ik tevens voor apostillen op uw brondocumenten en/of vertaalde documenten.

Voorbeelden: diploma's, gemeentelijke akten (akte van geboorte, akte van overlijden, uittreksel Basisregister Personen), notariële akten (akte van hypotheek, akte van levering, huwelijkse voorwaarden), rijbewijzen en paspoorten.

Tarieven: veel vertalingen uit de bovenstaande voorbeelden vallen binnen het standaardtarief van € 50,00 excl. BTW. Het plaatsen van een apostille bij de rechtbank kost € 30,00 excl. BTW plus € 20,00 incl. BTW voor de leges. Stuurt u mij het te vertalen document per e-mail en u ontvangt dan op zeer korte termijn mijn vrijblijvende offerte.


Vertaalbureau's

Ik werk graag en veel voor diverse vertaalbureau's. Integriteit, kwaliteit en leveringsbetrouwbaarheid zijn daarbij de belangrijkste selectiecriteria.

Den Haag is niet alleen mijn thuisbasis, maar ook die van de ambassades, consulaten, ministeries en rechterlijke instanties. Dat kan bijdragen aan snel schakelen en het soepele verloop van procedures.

DIENSTEN

Beëdigde vertalingen
Beëdigde vertalingen worden altijd voorzien van een stempel, handtekening en verklaring.

Apostille
Zowel brondocumenten als vertalingen kunnen worden voorzien van een apostille door de rechtbank.

Legalisatie
Zowel brondocumenten als vertalingen kunnen worden voorzien van een legalisatie door ambassades, het Ministerie van Buitenlandse Zaken of de rechtbank.

INSCHRIJVINGEN
Register Beëdigde Tolken en Vertaler: WBTV 1909
Nederlands Genootschap van Tolken en Vertalers
Stichting Instituut van Gerechtstolken - en Vertalers